Od roku 1985 EUROMOBILE Ltd. investuje do rešerší kvalitatívnych a kvantitatívnych pracovných značiek mobilnej reklamnej komunikácie.