Od roku 1985 EUROMOBILE Ltd. investuje do rešerší kvalitatívnych a kvantitatívnych pracovných značiek mobilnej reklamnej komunikácie.

Reference od našich 243 klientů, mezi které patří například: Adidas, albert, Microsoft, Mercedes-Benz a další …

GPS Tracking Systém pracuje na základe satelitného vyhľadávania, ktoré určuje presnú polohu reklamných vozidiel

Videoprezentacia spoločnosti Euromobile

Štúdie

Od roku 1985 EUROMOBILE Ltd. investuje do rešerší kvalitatívnych a kvantitatívnych pracovných značiek mobilnej reklamnej komunikácie.
Dlhoročná pôsobnosť na trhu dokazuje, že naše know-how a vynikajúce poznatky získavané širokým poľom pôsobenia priamo ovplyvňujú výsledky predaja.

Z našej štúdie (sedembodové porovnanie klasickej (statická) a mobilnej (pohyblivá) reklamy) vyplýva:

Mobilná reklama EUROMOBILE za rovnaký časový úsek, pri rovnakej oznamovacej schopnosti reklamy, pri rovnakej značke u rovnakého výrobku, na rovnakom mieste šírenia a s rovnakým rozpočtom dosahuje obrovské prednosti oproti pevnej (statickej) reklame, čo potvrdzujú okrem výsledkov marketingových prieskumov aj spokojní klienti, ktorí sa k jej využitiu neustále vracajú.