Typy vozov

Konkávne reklamné vozidlo:

Konkávna plocha má osvetlené pojazdné billboardové plochy s rozlohou 2x17m2.

Pódium a výstavní vůz 3D:

Vozidlo s pódiom pre trojrozmernú reklamnú prezentáciu

Jednotlivé typy vozov sú chránené európskymi patentmi.